Спонсорирани връзки:

ScienCalc

ScienCalc 1.3.22 актуализира

ScienCalc е удобен и мощен научен калкулатор. ScienCalc изчислява математическия израз. Поддържа общи аритметични операции (+, -, *, /) и скоби. Програмата съдържа високопроизводителни аритметични, тригонометрични, хиперболични и трансцендентални рутинни...

Plagiarism Checker X

Plagiarism Checker X 6.0.4 актуализира

Независимо дали сте студент, учител, блогър, SEO или собственик на уебсайт; Плагиатството Checker X може да ви помогне да се справите с всички проблеми при дублирането. Това е удобен инструмент, създаден да ви помогне да откривате и намирате подобно или...

Lunar Calendars and Eclipse Finder

Lunar Calendars and Eclipse Finder 15.36 актуализира

Програма за търсене на затъмнения (лунна, слънчева, обща, пръстеновидна и umbral) за изчисляване на фазата на Луната във всяка дата и час и за преобразуване между дати в календари и дати на Грегориански и Юлиански календари в пет лунни календара...

CompactCalc

CompactCalc 4.2.22 актуализира

CompactCalc е подобрен научен калкулатор за Windows с редактор за изразяване. Тя олицетворява генерични рутини с плаваща запетая, хиперболични и трансцендентални съчетания. Основното му изпълнение включва висока точност, здравина и многофункционалност. С...

Спонсорирани връзки:

UnitConvertor-D

UnitConvertor-D 2.7.16 актуализира

UnitConvertor-D е компютърна програма за преобразуване на единици за топло, светлина и радиология. Той има много полезен интерфейс, който е бърз в действие, лесен за използване и други отличителни черти. UnitConvertor-D обхваща 287 вида единици в 18...

EqPlot

EqPlot 1.3.22 актуализира

EqPlot графира 2D графики от сложни уравнения. Приложението включва алгебрични, тригонометрични, хиперболични и трансцендентални функции. EqPlot може да се използва за проверка на резултатите от програмата за нелинеен регресионен анализ. Графично...

MultiplexCalc

MultiplexCalc 5.4.22 актуализира

MultiplexCalc е многофункционален и изчерпателен настолен калкулатор за Windows. Той може да се използва като подобрен елементарен, научен, финансов или изразен калкулатор. Тя олицетворява генерични рутини с плаваща запетая, хиперболични и...

CurveFitter

CurveFitter 4.5.22 актуализира

CurveFitter извършва статистически регресионен анализ, за ​​да изчисли стойностите на параметрите за линейни, многовариантни, полиномични, експоненциални и нелинейни функции. Регресионният анализ определя стойностите на параметрите, които причиняват...

Спонсорирани връзки:

DataFitting

DataFitting 1.7.22 актуализира

DataFitting е мощна статистическа програма за анализ, която извършва линеен и нелинеен регресионен анализ (т.е. крива монтаж). DataFitting определя стойностите на параметрите за уравнение, чиято форма сте посочили, което причинява уравнението да отговаря...

SimplexCalc

SimplexCalc 4.1.22 актуализира

SimplexCalc е многофункционален настолен калкулатор за Windows. Той е малък и лесен за използване, но с много сила и гъвкавост отдолу. Той може да се използва като подобрен елементарен, научен, финансов или изразен калкулатор. В допълнение към...

Търсене по категория