Спонсорирани връзки:

Winnovative HTML to PDF Converter библиотека за .NET и C # може да се използва като компонент с общо предназначение за конвертиране на уеб страници и HTML код в PDF документи и изображения във всеки един формат или може да се използва за лесно създаване...

ASP.NET Maker

ASP.NET Maker 2017.0.3 актуализира

ASP.NET Maker е мощен инструмент за автоматизация, който може бързо да генерира ASP.NET Core MVC уеб приложение в C # от база данни Microsoft Access, SQL Server, MySQL, PostgreSQL или Oracle. С помощта на ASP.NET Maker можете незабавно да създавате уеб...

MapKit WPF дава възможност на разработчиците .NET да изградят стабилни и интерактивни карти, използвайки силата на Windows Presentation Foundation (WPF). Тя привежда приложението ви на ново ниво с .NET контроли. С най-бързи ефекти на изобразяване,...

dotConnect for PostgreSQL

dotConnect for PostgreSQL 7.9 актуализира

dotConnect за PostgreSQL е подобрен доставчик на данни, изграден върху ADO.NET архитектура и рамка за разработка с редица иновативни технологии. С най-съвременните решения на ORM, като Entity Framework и LinqConnect, той въвежда нови подходи за...

Спонсорирани връзки:

Extensibility Studio е пълно решение, което позволява да разширите приложението .NET с дефинирана от потребителя логика. Той предоставя набор от инструменти, позволяващи на потребителите на вашите приложения да пишат код за мини програми (скриптове), за...

.NET Dependency Walker

.NET Dependency Walker 1.5.6281.41067 актуализира

В .NET Зависимост Уокър е мощен инструмент за разработчици, който ви позволява да анализира и изглед .NET монтажни зависимости. Започвайки с препратки .NET монтаж можете да видите местните библиотеки и разговори, какви видове монтаж е, какви видове се...

.NET Regular Expression Designer

.NET Regular Expression Designer 2.2.6282.61 актуализира

.NET регулярен израз Designer е безплатна програма, която ви помага да разберете, разработка и тестване на регулярни изрази. Характеристиките включват множество документ интерфейс, оцветяване на синтаксиса и интегрирана система за помощ, вградена...

ShellBrowser .Net Edition

ShellBrowser .Net Edition 5.4 актуализира

В ShellBrowser .Net Edition е набор от потребителски интерфейс за управление, които изглеждат и се държат точно като Windows Explorer. Контролите за ShellListView и ShellTreeView имитират съответните части на Windows Explorer, включително правилните икони...

Спонсорирани връзки:

dotConnect for Oracle

dotConnect for Oracle 9.3 актуализира

dotConnect за Oracle е усъвършенствана доставчик на данни построен върху рамка за развитие с редица иновативни технологии ADO.NET архитектура и. Със състояние на технологични решения за ORM като Entity Framework и LinqConnect, той въвежда нови подходи за...

.NET Framework 4.5 е изключително съвместима актуализация на .NET Framework 4. Чрез използването на .NET Framework 4.5 заедно с програмния език C #, Visual Basic или F # можете да напишете приложения на Windows. .NET Framework 4.5 включва значителни...

Търсене по категория